อยากรู้…แต่ไม่อยากถาม – Calories Blah Blah

อยากรู้ แต่ไม่อยากถาม “กลัว”คำตอบ “กลัว”เธอรำคาญ “กลัว”ความผิดหวัง เพราะบางดูไม่ออกว่าเธอมีใจหรือเธออัธยาศัยดี